شما اینجا هستید
اخبار عمومی » معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم راه آهن

معرفی نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم راه آهن

نفرات برتر دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده های راه آهن، صبح امروز با حضور حسین عاشوری، قائم مقام راه آهن معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این مسابقات نفر برتر در رشته های مفاهیم، غدیر شناسی کتبی، حفظ یک جزء ، حفظ سه جزء ، حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء ، حفظ کل قرآن، تحقیق، ترتیل، اذان و حفظ خطبه غدیر معرفی و از برگزیدگان قدردانی شد.

گفتنی است در برخی رشته ها شرکت کنندگان موفق به کسب حد نصاب هیأت داوران نشدند. اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته مفاهیم

 

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱شهره محمدیاصفهان۳۰اولهمکار
۲مجید قاضی سعیدیاراک۲۹مشترک دومهمکار
۳رضا ندایی رادخراسان۲۹مشترک دومهمکار
۴سرور مرادیخراسان۲۹اولخانواده
۵فاطمه سلطانیخراسان۲۸دومخانواده

 

نتایج نهایی رشته غدیر شناسی کتبی

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱زهرا دهقانیکرمان۵۰اولهمکار
۲مریم رفیعیمرکز۵۰اولهمسر
۳یوسف محمد نژادشرق۵۰اولهمکار
۴محمد حسین تفتیانیزد۵۰اولهمکار
۵الهه غفاریانخراسان۵۰اولهمکار
۶مجید قاضی سعیدیاراک۵۰اول همکار
۷ام البنین سلیمانیجنوب۵۰اولهمکار

 

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱علی اصغر حسینی فهرجییزد ۱۶۴اولهمکار
۲محمد حسین معصومیشمال۵/۱۸۰اولفرزند/پسر
۳سینا اکبر زادهخراسان۱۷۹دومفرزند/پسر
۴هانیه زید آبادی هرمزگان۱۶۲اولفرزند
۵فاطمه معصومیشمال۱۶۲دومفرزند
۶نجمه اقبالی یزد۵/۱۶۰اول همسر
۷فرشته عسگریبافق۱۵۹دومهمسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ یک جزء  

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ سه جزء

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱بهرام ضرغامی بین الملل۱۶۲اولهمکار
۲محمد کریمیان خراسان۱۵۱دومهمکار
۳محمد طه دل آرامی  خراسان۱۷۵اولفرزند/پسر
۴محمد صدیق فرقانییزد۵/۱۷۱دومفرزند/پسر
۵زهره جنگیخراسان۱۵۷اولهمسر
۶شهناز قلی پورشرق۵/۱۵۲دومهمسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ پنج جزء

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱محمد اسلامی کرج۱۷۶اولهمکار
۲محمد خدائیشمالغرب۵/۱۶۷دومهمکار
۳محمد گردیخراسان۷۵/۱۶۰سومهمکار
۴مریم والی شمالغرب۱۵۳اولهمسر
۵ابوالفضل مروی زادهخراسان ۲۵/۱۷۳اولفرزند/پسر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ ده جزء

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱محمد فرقانییزد۱۶۹اولهمکار
۲محمدعطایی نژادجنوب۷۵/۱۶۰دومهمکار
۳محمد صادق هاشمی اراک۵/۱۶۸اولفرزند/ پسر
۴محمد بنایینیروی کشش۵/۱۵۰دومفرزند/ پسر
۵فاطمه صابرخراسان۵/۱۶۲اولهمسر
۶عالیه نورپورشمال۵/۱۵۷دومهمسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته حفظ ۲۰جزء

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱نیره عامریانشمالشرق ۱شایسته تقدیرفرزند / دختر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم، حفظ سی جزء

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱فاطمه کابلی شمالغرب ۷۵/۱۷۱اولفرزند/ دختر

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته تحقیق

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱جلیل رضا زادهجنوب۵/۷۷اولهمکار
۲مهدی زید آبادی هرمزگان۷۵/۷۵دومهمکار
۳مهدی قره قاشقم۸۱اولفرزند/پسر
۴ابوالفضل آراستهقم۷۵/۷۹دومفرزند/پسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته ترتیل

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱هادی بتوانیارخراسان۲۵/۷۹اولهمکار
۲سید رحیم موسوی شمالغرب۲۵/۷۵دومهمکار
۳محمد کاظم علی دادی خراسان۷۵سومهمکار
۴حمید رضا دارینی خراسان۷۵/۸۳اولفرزند / پسر
۵عباس حیدری قم۸۳دومفرزند / پسر

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم رشته اذان

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱روح الله عبدیانشرق/۸۲۲۵اولهمکار

 

نتایج دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کریم حفظ خطبه غدیر

ردیفنام ونام خانوادگیاداره کلامتیازرتبهنسبت
۱مریم حسنیقمشایسته تقدیرهمکار

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز