شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ۵۰ دستگاه ناوگان جدید وارد شبکه ریلی کشور شد

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از صنایع، با حضور محمد اسلامی چهارمین مرحله از برنامه نوسازی و تجهیز ناوگان‌ریلی با اضافه شدن ۵۰ دستگاه انواع ناوگان‌ریلی به شبکه راه آهن کشور به ارزش ۶۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و در مجموع در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۵۹ دستگاه انواع واگن مسافری، باری و لکوموتیو به ارزش ۴۹۴ میلیارد تومان در حوزه‌ریلی کشور به بهره‌برداری رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش در مجموع تولید ناوگان‌ریلی در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است.

 

در این مرحله ۴۹ دستگاه واگن باری نو در شرکت‌های واگن سازی پارس و واگن سازی کوثر تولید شده و یک دستگاه لکوموتیو نیز در شرکت مپنا لکوموتیو پس از بازسازی کامل وارد خطوط‌ ریلی کشور شد.

 

در مرحله نخست از فروردین ماه سال جاری، ۵۶ دستگاه ناوگان‌ریلی به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان، در مرحله دوم ۸۸ دستگاه به ارزش ۱۴۴ میلیارد تومان، در مرحله سوم ۶۵ دستگاه به ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان و در مرحله چهارم سال جاری ۵۰ دستگاه ناوگان دیگر به ارزش ۶۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، در مجموع ۲۵۹ دستگاه ناوگان به ارزش ۴۹۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری وارد شبکه ریلی کشور شده است.

 

۷۷۸ دستگاه ناوگان ریلی

در راستای توسعه ناوگان‌ریلی سال پیش با برنامه‌ریزی راه آهن و در سه مرحله ۷۷۸ دستگاه ناوگان ریلی شامل لکوموتیو، واگن مسافری و باری به ارزش ۱۲۷۰ میلیارد تومان وارد خطوط ریلی کشور شدند.

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز