روز: آوریل 7, 2020
تداوم فعالیت قطارهای باری اداره کل راه آهن آذربایجان

مدیرکل راه آهن آذربایجان از تداوم فعالیت قطارهای باری این اداره کل در شرایط کنونی خبر داد.

هوشیاری راننده قطار در له نکردن زن سر به هوا در ایستگاه مترو + فیلم

سرگرم بودن یک زن به تلفن همراهش حین ورود به ایستگاه مترو نزدیک بود به قیمت جانش تمام شود.

خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی کرونا به حمل و نقل ریلی تا تیر ۹۹

دبیر انجمن شرکت‌های ریلی گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده، بخش حمل و نقل ریلی مسافری به دلیل شیوع بیماری کرونا تا پایان خرداد 505 میلیارد تومان و بخش حمل و نقل ریلی بار 100 میلیارد تومان زیان خواهد دید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز