روز: خرداد ۲۸, ۱۳۹۹
ریل ملی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد ایران

بررسی آمار بیانگر ادامه‌دار بودن مفهوم خام فروشی در شکل و شمایل دیگری است، یکی از گام‌های بزرگی که برای مقابله با خام فروشی و کاهش واردات انجام شده، ورود به بحث تولید ریل از سوی شرکت ذوب‌آهن اصفهان است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز