روز: شهریور ۱۳, ۱۳۹۹
تاکید وزارت کشور بر بهره گیری از سامانه های جدید حمل و نقلی برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان

يكصد و شصت و دومين نشست شورايعالي عالي ترافيك شهرهای كشور با حضور اعضاي اين شورا با دو دستور کار بررسی بکارگیری سامانه حمل و نقلی تراموا در شهر رشت و بررسی تجربیات موفق در كاهش تصادفات رانندگی درون شهری در وزارت كشور تشکیل شد.

پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصدی قطعه اول طرح خط ریلی مشهد به زاهدان و چابهار

فرماندار گناباد گفت: احداث خط ریلی یونسی بجستان به گناباد به عنوان قطعه نخست طرح خط ریلی مشهد به زاهدان و چابهار تاکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

خط ریلی یونسی به گناباد ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

فرماندار گناباد گفت: احداث خط ریلی یونسی بجستان به گناباد به عنوان قطعه نخست طرح خط ریلی مشهد به زاهدان و چابهار تاکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز