روز: آذر ۶, ۱۳۹۹
تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقه‌ای با افتتاح راه‌آهن خواف-هرات

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نقش راه‌آهن خواف-هرات در تقویت جایگاه ایران در ترانزیت منطقه‌ای، گفت: این راه‌آهن توسعه‌دهنده و تسهیلگر ترانزیت افغانستان از طریق ایران با سایر کشورهاست.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز