روز: آذر ۱۱, ۱۳۹۹
گزارش تصویری / سومین جلسه سه شنبه های ریلی با طعم فناوری

رسولی، مدیرعامل راه آهن در سومین رویداد «سه شنبه ریلی با طعم فناوری» گفت: از حداکثر ظرفیت موجود شرکت راه آهن، برای پیشرفت کشور استفاده می کنیم زیرا هر حرکت مثبتی در صنعت ریلی، نقش موثری در اقتصاد کشور و پیشرفت ایران عزیز خواهد داشت.

حمایت از ایده های نو و فن آورانه / استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت راه آهن برای پیشرفت کشور

رسولی گفت: از حداکثر ظرفیت موجود شرکت راه آهن، برای پیشرفت کشور استفاده می کنیم زیرا هر حرکت مثبتی در صنعت ریلی، نقش موثری در اقتصاد کشور و پیشرفت ایران عزیز خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز