روز: دی ۶, ۱۳۹۹
مزیت‌های ترانزیتی ایران چرا نادیده گرفته شد؟

در حالی که مزیت جغرافیایی ایران، می تواند برگ برنده ما در توسعه ترانزیت باشد، اما ترکیه با کاستن از هزینه و زمان عبور کالا، توانسته دریای خزر را به مسیری جذاب برای صاحبان بار تبدیل کند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز