شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آسیب های ناشی از تحریم ها در بخش ریلی ناچیز است.

معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن ج.ا.ا :
آسیب های ناشی از تحریم ها در بخش ریلی ناچیز است.

معاون بازرگانی و بهره برداری راه آهن با اشاره به اینکه آسیب های ناشی از تحریم ها در بخش ریلی ناچیز است گفت: بیشترین ثبات را در تحریم های اخیر حمل و نقل ریلی داشته است و با همکاری شرکت های خصوصی برنامه های خوبی را در این بخش شاهد هستیم .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن قم بابک احمدی معاون بازرگانی و بهره برداری و عضو اصلی هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسلامی در حاشیه بازدید کمسیون فنی و ایمنی از اداره کل راه آهن قم با تاکید بر اینکه ظرفیت خوبی در استان قم برای انتقال بار به شبکه ریلی وجود دارد گفت: انتقال بخش از بار موجود در استان به شبکه ریلی مستلزم برگزاری جلسات توجیهی با صاحبان بار و برخی از ارگانهای استانی است.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ میلیون تن بار در استان وجود دارد افزود:از این ۱۹ میلیون تن باید ۵۰ درصد آن به ریل منتقل شود.

وی با تاکید بر عبور بخشی از قطار های باری کشور از راه آهن قم ، ادامه داد:راه آهن قم با قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب می تواند در مقوله بار منشا بار باشد.

احمدی از عضویت راه‌ آهن ایران در کشورهایCIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع) خبر داد و تصریح کرد:راه آهن جمهوری اسلامی ایران به تازگی عضو وابسته CIS شده است و در بحث مشکلات واگن های روسی نیز تا چند ماه آینده به طور کامل از واگن های ایرانی برای انتقال بار در حوزه بین الملل استفاده خواهیم کرد.

وی گفت:در حوزه CIS کامیون وسیله مناسبی برای حمل بارنیست و پایه حمل و نقل در این حوزه حمل و نقل ریلی است بر همین اساس باید در جلب و انتقال بار به شبکه ریلی کوشا باشیم.

وی در بخش دیگری از از سخنان خود اذعان کرد: رویکرد اصلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران ایمنی است و نگاه به مقوله ایمنی نگاه ویژه و مهمی است.

وی اظهار کرد:نظم موجود در راه آهن قم ستودنی است و اگر این نظم را تبدیل به یک فرهنگ کرده وآنرا در سراسر راه آهن گسترش بدهیم برکات وخیرات آنرا در آینده خواهیم دید.

وی با اشاره به موفقیت راه آهن قم در مقوله مدیریت دانش و مستند سازی گفت:نظام مستند سازی بحث مهمی است وما باید تجربیات خود را در قالب مستند های مکتوب به نسل آینده انتقال بدهیم که خوشبختانه راه آهن قم در این بخش اقدامات خوبی را انجام داده است.

عضو اصلی هیئت مدیره راه آهن خاطر نشان کرد: اگر زیر ساختهای ایمنی و کیفیت های لازم فراهم گردد نتایج همه زحمات ما در راه آهن به سیر ایمن قطار های باری و مسافری ختم می شود.

وی در پایان افزود:رویکرد مسافری راه آهن در سالهای اخیر توسعه کیفی مسافر بوده وعلی رغم حذف واگن های فرسوده ،شاهد رشد ۱۲ الی ۱۳ درصدی مسافر هستیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز