شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » آغاز عملیات اجرائی فاز جدید قطار سریع السیر اصفهان- تهران

آغاز عملیات اجرائی فاز جدید قطار سریع السیر اصفهان- تهران
مدیرکل راه آهن اصفهان از آغاز عملیات اجرائی طرح ملی قطار سریع السیر اصفهان- تهران پیرو واگذاری آن از معاونت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به راه آهن ج.ا.ا خبرداد.
سیدرضا سادات حسینی گفت: طی نشست مشترکی با حضور مقامات استانی ومسئولین راه آهن دردفتر معاونت عمرانی استانداری اصفهان وضعیت فعلی پروژه مذکور مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وتصمیماتی در خصوص چگونگی پیگیری و رفع موانع اجرای آن در استان اتخاذگردید.
سادات حسینی افزود: تسریع در اجرای پروژه ملی قطار سریع السیر اصفهان-تهران مستلزم عزم جدی کلیه دستگاههای مرتبط استانی و همکاری با مجری طرح است که درحال حاضر این شرایط حاکم می باشد و کلیه مسئولین در این خصوص تأکید دارند.
وی افزود: با بهره برداری از این طرح ملی زمان سفر از اصفهان به تهران به ۲ ساعت کاهش خواهد یافت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز