شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آماده شدن اسناد مناقصه ۷۷۴ واگن برای تبریز و دیگر کلانشهرها

مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها خبر داد:
آماده شدن اسناد مناقصه ۷۷۴ واگن برای تبریز و دیگر کلانشهرها

مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری ها از آماده شدن اسناد مناقصه ۷۷۴ واگن برای شهرهای تبریز، شیراز،اصفهان، اهواز، کرمانشاه و قم و۵۹۶ واگن برای تهران و کرج خبر داد.

حسین رجب صلاحی ضمن اشاره به موافقت شورای اقتصاد با کلیات قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن مترو برای تهران، از آماده شدن اسناد مناقصه ۷۷۴ واگن برای شهرهای شیراز،اصفهان، اهواز، تبریز، کرمانشاه و قم و۵۹۶ واگن برای تهران و کرج خبر داد.

مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری‌ها به برگزاری مناقصه واگن‌های دیگر اشاره کرد و افزود: اسناد مناقصه بعدی یعنی ۷۷۴ واگن برای شهرهای تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، کرمانشاه و قم و۵۹۶ واگن برای تهران و کرج آماده و درخواست برگزاری مناقصه آن نیز داده شده است.

وی در پایان با اشاره به جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و مدیران کلانشهرها که درباره صرفه جویی سوخت برگزار شد، گفت: مقرر شد به ازای هر مسافری که شهرداری‌ها جابه جا می‌کنند، ۹.۸ سنت (قرداد ۱۰ سنتی) به هر شهری داده شود.

چندی پیش مناقصه ساخت ۶۳۰ دستگاه واگن برای متروی تهران برگزار شد که طی این مناقصه شرکت CRC چین و واگن سازی تهران برای تهیه واگن‌های مورد نیاز انتخاب شدند و چون می‌بایست این قرارداد از محل فایناس تأمین شود، شرکت نورینکو چین نیز مسئولیت تأمین فایناس این قرارداد را برعهده گرفت و بر همین اساس طی جلساتی با شرکت CRC چین و شریک ایرانی آن واگن سازی تهران، مفاد قرارداد فی‌ما بین این شرکت‌ها مشخص شد.

حسین رجب صلاحی-مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی درون شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: این قرار داد و مفاد آن چندی پیش در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد و شورای اقتصاد نیز با کلیات این قرارداد و بازپرداخت فایناس موافقت‌ کرد و بایستی بعد از این موافقت وارد مرحله بعدی و نهایی کردن فایناس باشیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز