شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آمادگی راه آهن برای همکاری با صنعت لیزینگ

آمادگی راه آهن برای همکاری با صنعت لیزینگ

دکتر نورالله بیرانوند، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از اعلام آمادگی راه آهن برای ورود شرکت های لیزینگ به صنعت ریلی و مدیریت ریسک و تامین مالی آنها و طراحی و اجرای ساز و کارهای متناسب برای آنها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، نورالله بیرانوند در همایش ملی لیزینگ، توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال گفت: اهمیت موضوع حمل و نقل بر کسی پوشیده نیست. در دهه های اخیر با شکل گیری قطب های اقتصادی جدید در کشورهای پیرامونی ایران، موقعیت ژئوپولتیک ایران را از منظر حمل و نقل تقویت و افزایش داده است.

وی ادامه داد: یکی از روشهای ایجاد مزیت رقابتی برای صنایع مختلف، کارایی سیستم حمل و ونقل و لجستیک در زنجیره تامین کالاست.

بیرانوند به اهمیت موضوع توسعه متوازن حمل و نقل با سایر بخش های اقتصادی اشاره کرد و افزود: متاسفانه صنعت ریلی بصورت متوازن با ظرفیت های اقتصادی کشور توسعه نیافته بصورتی که سهم مسافر ریلی ۸ درصد و بار ۱۲ درصد از مجموع بار و مسافر کشور است و این در مقایسه با کشورهای صنعتی شاخص پایینی است و با درک این موقعیت، با رایزنی های گسترده ای با مجلس و دولت محترم از سوی وزارت راه و شهرسازی، در قانون برنامه ششم توسعه، توسعه راه آهن به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی کشور مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا رسیدن به سهم ۳۰ درصدی بار و ۲۰ درصدی مسافر ریلی، هدفی است که پیش بینی شده است. البته راه اندازی قطارهای پرسرعت جز دیگر اهداف است.

دکتر بیرانوند اضافه کرد: برای رسیدن به این هدف باید در دو بخش زیرساخت و تامین ناوگان بصورت متوازن حرکت کنیم.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز