شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آمادگی کامل کمیته مدیریت بحران اداره کل راه آهن خراسان در مواجهه با خطرات احتمالی

آمادگی کامل کمیته مدیریت بحران اداره کل راه آهن خراسان در مواجهه با خطرات احتمالی

با توجه به بارندگی های اخیر و در پی وقوع حوادث ناشی از جاری شدن سیل در کشور جلسه ای با حضور اعضای کمیته مدیریت بحران و ارتقاء ایمنی در اداره کل راه آهن خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن خراسان، مدیرکل راه آهن خراسان گفت: این جلسه به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف در بارندگی های گذشته، رفع موانع و مشکلات احتمالی و در راستای آمادگی کامل و اقدامات پیشگیرانه این اداره کل در مواجهه با بارشهای پیش رو تشکیل شد.

محمدهادی ضیایی مهر افزود: هدف از تشکیل جلسات کمیته مدیریت بحران، ارتباط مستمر و نظارت دقیق بر عملکرد واحدهای مختلف جهت انجام امور محوله و اتخاذ برنامه ریزی ها از یک سو و نظارت و ارتقاء ایمنی در حوزه ریلی از سوی دیگر می باشد.

در این جلسه مدیر کل راه آهن خراسان برآمادگی کامل و شبانه روزی تمامی واحدهای مختلف در این ایام و انسجام درون و برون سازمانی در راستای ارتقای فرهنگ پیشگیری و مقابله با بحران تاکید نمود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز