شما اینجا هستید
اخبار عمومی » آمار وحشتناک و قابل تأمل کشته ها و مصدومان تصادفات جاده ای در ۲۰ سال اخیر

چهارصد و بیست و یک هزار و پانصد و سی و دو (۵۳۲ ۴۲۱)

هموطنان، عدد فوق تعداد ایرانیان فوت شده در تصادفات جاده ای بین شهری و درون شهری را در بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد.

• چهار میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار و چهارصدو هشتاد و چهار
( ۴ ۷۲۱ ۴۸۴)

هموطنان، عدد فوق تعداد ایرانیان مصدوم شده در تصادفات جاده ای بین شهری و درون شهری بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ را نشان می دهد.

اگر در طی نیم قرن اخیر، در سیاست های حمل و نقل ایران نیز مانند ژاپن و اروپا، ریل محوری بر جاده محوری غلبه داشت، چنین فاجعه دردناک و بسیار بسیار پرهزینه ای در طی بیست سال گذشته اتفاق نمی افتاد. تصادفات جاده ای آسیب های بسیار سنگینی به سلامتی خانواده فوت شدگان، مجروحان و معلولان تصادفات جاده ای و همچنین اقتصاد کشور ایران وارد کرده است. تنها راه اصلی پیشگیری از ادامه همه گیری( اپیدمی) مرگ و معلولیت و بیماریهای جسمی و روانی ناشی از تصادفات جاده ای در ایران، گستراندن مسیرهای ریلی در درون شهرها و بین شهرهای سراسر ایران می باشد. مسیر ریلی علاوه بر پیشگیری از تصادف جاده ای، از سایر بیماریهای غیر واگیر، بویژه سکته قلبی، سکته مغزی و سرطانها پیشگیری می کند.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز