شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره؛ پروژه همچنان متوقف استمجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به روند اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه، گفت: متأسفانه در رابطه با این مسئله اقدام اساسی صورت نگرفته و عملا پروژه متوقف است، این در حالی است که این پروژه جزء طرح های استراتژیک کشور محسوب می شود. برنامه ریزی کلان کشورهای منطقه برای توسعه حوزه ترانزیت نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا ما باید از هر ظرفیت و فرصتی برای توسعه حوزه ترانزیت کشور استفاده کنیم. در شرایط فعلی کشورهای منطقه برنامه ریزی کلانی را برای توسعه حوزه ترانزیت صورت داده اند و اگر ما برنامه ریزی و اقدامی نکنیم، از این رقابت عقب خواهیم افتاد. اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره وی گفت: با اجرا و بهره برداری از پروژه راه آهن شلمچه-بصره، ایران می تواند به منطقه لاذقیه سوریه و از آنجا به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی متصل شود، از این رو اجرای این پروژه می تواند تأثیر شگرفی در حوزه صادرات و واردات کالا داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی در عرصه داخلی و منطقه ای، افزود: حمل و نقل ریلی جزء ارزان ترین راه کارها برای انتقال کالا است، از این رو اگر بتوانیم شبکه ریلی را گسترش دهیم، اقتصاد کشور توسعه خواهد یافت. نقش برجسته دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه عضو کمیسیون عمران مجلس، نقش دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه را برجسته دانست و گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه نیز متأسفانه اقدامی برای عملیاتی شدن این پروژه انجام نداده اند، یکی از برنامه های اصلی دستگاه دیپلماسی کشورهای دیگر فعالیت در عرصه اقتصادی است، اما متأسفانه در کشور ما این مسئله در حد شعار باقی مانده است./
اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره؛ پروژه همچنان متوقف استمجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به روند اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه، گفت: متأسفانه در رابطه با این مسئله اقدام اساسی صورت نگرفته و عملا پروژه متوقف است، این در حالی است که این پروژه جزء طرح های استراتژیک کشور محسوب می شود.   برنامه ریزی کلان کشورهای منطقه برای توسعه حوزه ترانزیت نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا ما باید از هر ظرفیت و فرصتی برای توسعه حوزه ترانزیت کشور استفاده کنیم. در شرایط فعلی کشورهای منطقه برنامه ریزی کلانی را برای توسعه حوزه ترانزیت صورت داده اند و اگر ما برنامه ریزی و اقدامی نکنیم، از این رقابت عقب خواهیم افتاد. اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره وی گفت: با اجرا و بهره برداری از پروژه راه آهن شلمچه-بصره، ایران می تواند به منطقه لاذقیه سوریه و از آنجا به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی متصل شود، از این رو اجرای این پروژه می تواند تأثیر شگرفی در حوزه صادرات و واردات کالا داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی در عرصه داخلی و منطقه ای، افزود: حمل و نقل ریلی جزء ارزان ترین راه کارها برای انتقال کالا است، از این رو اگر بتوانیم شبکه ریلی را گسترش دهیم، اقتصاد کشور توسعه خواهد یافت. نقش برجسته دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه عضو کمیسیون عمران مجلس، نقش دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه را برجسته دانست و گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه نیز متأسفانه اقدامی برای عملیاتی شدن این پروژه انجام نداده اند، یکی از برنامه های اصلی دستگاه دیپلماسی کشورهای دیگر فعالیت در عرصه اقتصادی است، اما متأسفانه در کشور ما این مسئله در حد شعار باقی مانده است./
اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره؛ پروژه همچنان متوقف استمجتبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به روند اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه، گفت: متأسفانه در رابطه با این مسئله اقدام اساسی صورت نگرفته و عملا پروژه متوقف است، این در حالی است که این پروژه جزء طرح های استراتژیک کشور محسوب می شود. برنامه ریزی کلان کشورهای منطقه برای توسعه حوزه ترانزیت نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا ما باید از هر ظرفیت و فرصتی برای توسعه حوزه ترانزیت کشور استفاده کنیم. در شرایط فعلی کشورهای منطقه برنامه ریزی کلانی را برای توسعه حوزه ترانزیت صورت داده اند و اگر ما برنامه ریزی و اقدامی نکنیم، از این رقابت عقب خواهیم افتاد. اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره وی گفت: با اجرا و بهره برداری از پروژه راه آهن شلمچه-بصره، ایران می تواند به منطقه لاذقیه سوریه و از آنجا به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی متصل شود، از این رو اجرای این پروژه می تواند تأثیر شگرفی در حوزه صادرات و واردات کالا داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی در عرصه داخلی و منطقه ای، افزود: حمل و نقل ریلی جزء ارزان ترین راه کارها برای انتقال کالا است، از این رو اگر بتوانیم شبکه ریلی را گسترش دهیم، اقتصاد کشور توسعه خواهد یافت. نقش برجسته دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه عضو کمیسیون عمران مجلس، نقش دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه را برجسته دانست و گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه نیز متأسفانه اقدامی برای عملیاتی شدن این پروژه انجام نداده اند، یکی از برنامه های اصلی دستگاه دیپلماسی کشورهای دیگر فعالیت در عرصه اقتصادی است، اما متأسفانه در کشور ما این مسئله در حد شعار باقی مانده است./

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از خبرگزاری خانه ملت ، مجتبی یوسفی با اشاره به روند اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه، گفت: متأسفانه در رابطه با این مسئله اقدام اساسی صورت نگرفته و عملا پروژه متوقف است، این در حالی است که این پروژه جزء طرح های استراتژیک کشور محسوب می شود.

فصل تجارت

برنامه ریزی کلان کشورهای منطقه برای توسعه حوزه ترانزیت
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا ما باید از هر ظرفیت و فرصتی برای توسعه حوزه ترانزیت کشور استفاده کنیم. در شرایط فعلی کشورهای منطقه برنامه ریزی کلانی را برای توسعه حوزه ترانزیت صورت داده اند و اگر ما برنامه ریزی و اقدامی نکنیم، از این رقابت عقب خواهیم افتاد.
اتصال ایران به اروپا با اجرای پروژه راه آهن شلمچه-بصره
وی گفت: با اجرا و بهره برداری از پروژه راه آهن شلمچه-بصره، ایران می تواند به منطقه لاذقیه سوریه و از آنجا به دریای مدیترانه و کشورهای اروپایی متصل شود، از این رو اجرای این پروژه می تواند تأثیر شگرفی در حوزه صادرات و واردات کالا داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی در عرصه داخلی و منطقه ای، افزود: حمل و نقل ریلی جزء ارزان ترین راه کارها برای انتقال کالا است، از این رو اگر بتوانیم شبکه ریلی را گسترش دهیم، اقتصاد کشور توسعه خواهد یافت.
نقش برجسته دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه
عضو کمیسیون عمران مجلس، نقش دستگاه دیپلماسی در اجرای پروژه راه آهن شلمچه – بصره – لاذقیه را برجسته دانست و گفت: دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه نیز متأسفانه اقدامی برای عملیاتی شدن این پروژه انجام نداده اند، یکی از برنامه های اصلی دستگاه دیپلماسی کشورهای دیگر فعالیت در عرصه اقتصادی است، اما متأسفانه در کشور ما این مسئله در حد شعار باقی مانده است./

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز