شما اینجا هستید
زیربنایی - زیر ساخت » اتصال ریلی کارخانه فولاد بوتیا کرمان به ایستگاه پورمند / اجرای ۲ و نیم کیلومتر روسازی پروژه

اتصال ریلی کارخانه فولاد بوتیا کرمان به ایستگاه پورمند / اجرای ۲ و نیم کیلومتر روسازی پروژه

مدیرکل راه آهن کرمان از اتصال ریلی کارخانه فولاد بوتیای ایرانیان کرمان به ایستگاه راه آهن پورمند خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن کرمان محمدرضا فیروزکوهی افزود:
۹۵ درصد از عملیات زیرسازی و ابنیه فنی این پروژه به طول ۱۹ کیلومتر اجرایی شده و تاکنون نیز ۲ و نیم کیلومتر از روسازی این پروژه انجام شده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام گرفته به منظور حمل گندله تولیدی کارخانه تا اتمام کامل روسازی خط مذکور، عملیات ایجاد سکو و محوطه تخلیه جهت حمل ترکیبی محصولات کارخانه در حال انجام است.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز