شما اینجا هستید
اخبار نواحی » اجرای برنامه های متعدد در چهارمین روز از هفته ایمنی در راه آهن شرق

چنگانی مدیر کل راه آهن شرق خبر داد؛ 

اجرای برنامه های متعدد در چهارمین روز از هفته ایمنی در راه آهن شرق

مدیر کل راه آهن شرق از اجرای برنامه های متعدد در چهارمین روز از گرامیداشت هفته ایمنی در راه آهن شرق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شرق محمد رضا چنگانی با اعلام این خبر گفت: بازدید از نقاط بحرانی و ایستگاه های طول خط و دیدار با کارکنان زحمتکش شاغل در این حوزه ها ، بازدید از منطقه ماسه گیر تلحمید با حضور خبرنگاران و انجام عملیات اجرایی فاز دوم پروژه بهسازی بلاک تل حمید – منتظرقائم به طول ۲۴ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی سیر قطارها شامل حفر کانال های عمیق جهت اجرای تله های ماسه گیر به منظور جلوگیری از حرکت ماسه و شن های روان به داخل خط و اجرای کمربندی سبز حفاظتی با حفر چهار کانال کاشت گیاهان مقاوم به طول ۴۸ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال بخشی از برنامه های چهارمین روز گرامیداشت هفته ایمنی در راه آهن شرق بودند.

مدیر کل راه آهن شرق افزود: حضور کمیته فرهنگ سازی ایمنی متشکل از کارشناسان ایمنی و روابط عمومی راه آهن و پرسنل پلیس در مدارس حاشیه خطوط ریلی و روستاهای مجاور راه آهن و توزیع بروشورها و اهداء بسته های فرهنگی با هدف آشنایی کودکان و آینده سازان میهن اسلامی با صنعت حمل ونقل ریلی به ویژه قوانین، مقررات و مسائل مربوط به ایمنی در راه آهن، دیدار با همکاران سانحه دیده راه آهنی بمنظور عیادت و دلجویی از این عزیزان، برنامه ریزی و بازدید گروه های دانش آموزی از ایستگاه های راه آهن تربت حیدریه و طبس ، برگزاری مانور دور میزی با حضور ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان طبس ،تهیه و توزیع بروشورهای راهنمای مسافر و پوسترهای آموزشی ایمنی و توزیع بین کارکنان مرتبط بخشها و واحدهای فنی همراه با برگزاری مسابقه هر روز یک سوال ایمنی و افتتاح نمایشگاه ایمنی و بهداشت شغلی در محل ایستگاه راه آهن طبس از دیگر برنامه های چهارمین روز گرامیداشت هفته ایمنی در راه آهن شرق بود.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز