شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اجرای دو طرح ریلی به راه آهن محول شد

با تصویب هیات دولت ، اجرای دو طرح ریلی به راه آهن محول شد

با مصوبه ۱۸/۲/۹۸ هیات دولت، دستگاه اجرایی طرح «راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان و قم – اراک» از شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تغییر کرد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تغییر دستگاه اجرایی طرح «راه آهن سریع السیر تهران – قم – اصفهان و قم – اراک» از شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز