شما اینجا هستید
اخبار نواحی » احداث پارکینگ سالنهای فرسوده در ایستگاه رودشور

احداث پارکینگ سالنهای فرسوده در ایستگاه رودشور

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن تهران عابدین هادی نژاد مدیرکل راه آهن تهران از پیشرفت ۵۰ درصدی احداث خطوط پارکینگ سالنهای فرسوده در ایستگاه رودشور خبر داد و گفت: بمنظور کمبود خط در ایستگاههای آپرین و اسلامشهر درنظرداریم در ایستگاه رودشور ۱۲ خط پارکینگ سالنهای فرسوده ایجاد کنیم که این پروژ در حال حاضر با پیشرفت ۵۰ درصدی درحال انجام میباشد.

وی در ادامه گفت: تعداد زیادی سالنهای بلا استفاده و فرسوده قطارها در ایستگاه های آپرین و اسلامشهر متوقف گردیده بود که جهت استفاده از خطوط اشغالی در این ایستگاهها وتعین تکلیف آنها تصمیم به احداث خطوط پارکینگ در ایستگاه رودشور گرفتیم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز