شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اختصاص یک درصد از درآمد نفت به حمل و نقل ریلی

تاکنون در چند مرحله بنزین گران شده اما جاده ها ایمن نشده است، لذا گران کردن بنزین تنها پاک کردن صورت مسئله عدم اجرای وظایف قانونی دستگاه ها است.فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه سوخت باید گران شود، تا جاده ها ایمن شود، گفت: راهکار انتقال مردم از وسایل نقلیه شخصی به وسایل عمومی گران کردن بنزین نیست، چرا که تاکنون ما تجربه ای این موضوع را بارها داشته ایم و در چند مرحله بنزین گران شده است، اما جاده ها ایمن نشده است. رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با طرح سوالی مبنی بر اینکه مگر قیمت بنزین ۱۰۰ تومان نبود که امروز هزار تومان فروخته می شود، افزود: مشخص می شود که نه تنها جاده ها با افزایش قیمت بنزین ایمن نشده و حمل و نقل عمومی تقویت نشده است، بلکه افزایش قیمت در حمل و نقل عمومی بیش از گذشته مشاهده می شود و از سوی دیگر تاثیر منفی آن در قیمت سایر اقدامات در سطح کشور بروز کرد و اثر منفی برجای گذاشت.
وزارت راه و شهرسازی باید زیرساخت های آن را تقویت کند
وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل باید زیرساخت های حمل و نقل را تقویت کند، ادامه داد: تقویت امکانات و تجهیزات مورد نیاز در حوزه حمل و نقل چه درون شهری و چه برون شهری با وزارت راه و شهرسازی است، بنابراین اگر در کلانشهرها ایستگاه های اتوبوس از امکانات لازم برخوردار باشند و به نحو مقتضی در نقاط مختلف شهر توزیع شوند و مترو گسترش یابد، سبب می شود که مردم از وسیله نقلیه شخصی کمتر استفاده کنند و به وسایل نقلیه عمومی گرایش بیشتری پیدا کنند. نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه صرفه جویی در وقت یکی از موضوعاتی است که مردم احساس می کنند که باید با وسایل حمل و نقل شخصی سفر کنند، یادآور شد: اگر وسایل نقلیه عمومی اعم از قطار، هواپیما، اتوبوس و سایر موارد بتوانند ظرفیت لازم را در برای جابجایی مسافر در حوزه هوایی و حمل و نقل ریلی داشته باشند و مردم اگر بدانند که قیمت این وسایل ارزان بوده و سرعت وایمنی آنها بالاتر است به این وسایل گرایش می یابند.
آثار منفی گران کردن بنزین بر دوش طبقات متوسط و ضعیف
وی با بیان اینکه استدلال های وزارت راه غیرمنطقی و غیرکارشناسی است و به دنبال گران کردن بنزین هستند، افزود: تا به امروز کمیسیون انرژی با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالف بوده و نظر خود را به صراحت اعلام کرده است و این پاک کردن صورت مسئله ای است که برخی دستگاه ها رسالت و وظایف قانونی خود را انجام ندهند و تنها به دنبال دست کردن در جیب مردم باشند. وی ادامه داد: قطعا در گران کردن بنزین آثار منفی آن بر دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه است و با گران کردن بنزین هیچ مشکلی در زندگی قشر مرفه به وجود نمی آید و طبقه متوسط و ضعیف آسیب می بینند.
وزیر راه به دنبال اولویت گذاری و توزیع مناسب اعتبارات باشد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه وزیر راه بهتر است به دنبال اولویت گذاری و توزیع مناسب اعتبارات باشد، اظهار داشت: کمیسیون انرژی و کمیسیون عمران با حمایت کمیسیون تلفیق و تصویب مجلس یک درصد از درآمدهای نفت را به حمل و نقل ریلی اختصاص داد، بنابراین باید پرسید وزیر راه چه دفاعی کرد که این اعتبار قانونا در ردیف بودجه سال ۹۶ قرار گیرد و چه پیگیری کرد که این بودجه در ردیف اعتباری سال ۹۷ قرار گیرد. رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اختصاص یک درصد از درآمدهای نفت به حمل و نقل ریلی تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه کشور آمده و لازم الاجرا است، لذا بهتر است وزارت راه و شهرسازی به تکلیف قانونی خود عمل کند و دولت را ملزم کند که به تکلیف قانونی خود عمل کند و برنامه ششم توسعه را اجرا کند تا این یک درصد به حوزه حمل و نقل ریلی تخصیص دهد و سایر دلایل و توجیهات فرافکنی است./مهر

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز