شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ارائه شایسته ترین خدمات در سفرهای نوروزی اصلی ترین اولویت راه آهن شرق است

ارائه شایسته ترین خدمات در سفرهای نوروزی اصلی ترین اولویت راه آهن شرق است
✔️مدیر کل راه آهن شرق در جلسه ستاد سفرهای نوروزی ارائه بهترین خدمات به مسافران نوروزی را اصلی ترین اولویت راه آهن شرق عنوان کرد.
✔️به گزارش روابط عمومی راه آهن شرق: حسن ماسوری در این جلسه با تاکید بر این موضوع از کلیه پرسنل خواست که سال ۹۷ را سال اجرای مقررات بدانند و این امر را سرلوحه کلیه امور قرار دهند.
✔️وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان ، همکاری و تشریک مساعی، پیاده سازی نقش ها، اولویت دادن به ایمنی قطارها و توجه به سیر و حرکت منظم قطارها بویژه حرکت قطارها در ساعت مقرر و توجه بیشتر به ظاهر ایستگاه ها از جمله نظافت، تمیزی، آراستگی و زیبایی ایستگاه ها شد.
مدیر کل راه آهن شرق ادامه داد: ارائه خدمات هرچه بهتر به مسافران باید مورد توجه قرارگرفته بویژه در ایام پیک نوروزی تاخیر قطارهای مسافری به حداقل ممکن برسد.
✔️وی گفت: کشیک های تعیین شده باید به صورت منظم حضور داشته باشند و سرویس ها و تاکسی ها نیز در چند روز آتی بایستی ساماندهی شوند بنحوی که فارغ البال و با آمادگی کامل به استقبال مسافران نوروزی برویم.
✔️شایان ذکر است سفر های نوروزی در راه آهن شرق به دو صورت قطارهای عبوری از مبدا مشهد به مقصدهای کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، بندرعباس و برعکس و قطارهای اختصاصی از مبدا طبس به تهران و مشهد و خواف به تهران و برعکس می باشد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز