شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ارتقاء عملکرد راه آهن در حوزه بار داخلی و ترانزیت

ارتقاء عملکرد راه آهن در حوزه بار داخلی و ترانزیت

دکتر سعید محمدزاده، مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از افزایش عملکرد این شرکت در بار داخلی و ترانزیت خبر داد و تاکید کرد:
حمل مسافر نسبت سال ۱۳۹۵ ارتقاء یافته است.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سعید محمد زاده در مجمع عمومی بودجه شرکت راه آهن که با حضور اعضای مجمع برگزار شد، گفت: باوجود فشارهای مختلف و کسری بودجه، برنامه های راه آهن طی ۴ سال گذشته را پیگیری و ادامه دادیم و در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۵ افزایش عملکرد در بار داخلی و ترانزیت داریم.

وی افزود: در سال ۹۷ اهداف کمی در قالب برنامه ششم در نظر گرفته شده است که بر اساس آن باید در حمل بارزمینی کشور از مجموع بار داخلی و ترانزیت به ۳۰ درصد و در حمل مسافر به ۲۰ درصد برسیم .

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز