شما اینجا هستید
بین المللی » ارتقای همکاری های مشترک ریلی و روان سازی کریدورهای ترانزیتی میان تهران – اسلام آباد

در دیدار وزیر راه آهن پاکستان با سرپرست راه آهن ایران مورد تاکید قرار گرفت:

ارتقای همکاری های مشترک ریلی و روان سازی کریدورهای ترانزیتی میان تهران – اسلام آباد

ارتقای همکاری های مشترک ریلی و روان سازی کریدورهای ترانزیتی میان ایران و پاکستان در دیدار وزیر راه آهن پاکستان با سرپرست راه آهن ایران مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، دو طرف در این دیدار بر تسهیل و روان سازی کریدور ترانزیتی و شبکه ریلی از طریق بازسازی و ایجاد خط استاندارد بین کویته – زاهدان تاکید کردند.

سعید رسولی در این دیدار بر آمادگی کامل کارخانجات تولید کننده واگن باری و مسافری ایرانی برای شرکت در مناقصه ساخت و تامین واگن برای راه آهن پاکستان تاکید کرد.

گفتنی است این نشست به پیشنهاد سرپرست راه آهن ایران و به منظور پیگیری و ایجاد هماهنگی های لازم برای تسریع در عملیاتی کردن توافقات مواردی که در دیدار وزیر راه و شهرسازی با وزیر راه آهن پاکستان مورد تاکید قرار گرفته بود، برگزار شد.

به دنبال این نشست، وزیر راه آهن پاکستان پس از سفری سه روزه، تهران را به مقصد پاکستان ترک کرد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز