شما اینجا هستید
اخبار عمومی » ارزیابی تعالی سازمانی در اداره کل تهران و سایر نواحی

ارزیابی تعالی سازمانی در اداره کل راه آهن تهران از ۲۵ لغایت ۲۷ دیماه در سالن اجتماعات اداره کل انجام پذیرفت و ارزیابان باتوجه به اظهارنامه ارسالی نسبت به بررسی مصادیق معیارهای تعالی سازمانی پرداختند.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز