شما اینجا هستید
اخبار نواحی » ارزیابی راه آهن جنوبشرق براساس مدل تعالی حمل و نقل ریلی برگزار شد

 

ارزیابی اداره کل راه آهن جنوب شرق براساس مدل تعالی حمل و نقل ریلی ایران برگزار شد

چهارمین سال ارزیابی اداره کل راه آهن جنوب شرق براساس مدل تعالی حمل و نقل ریلی با حضور مدیران و کارکنان اداره کل راه آهن جنوب شرق در روزهای ۲۴ و ۲۵ ماه جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جنوب شرق در این ارزیابی توسط ارزیابان جایزه ملی به بررسی برنامه ها و عملکرد این اداره کل در حوزه های مختلف اعم از استراتژی، کارکنان، جامعه، رضایت ذینفعان و نتایج مرتبط آن ها پرداخته شد.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در راستای تعالی صنعت حمل و نقل ریلی چهارمین دوره جایزه تعالی ریلی را در سطح ادارت کل مناطق راه آهن و شرکت های ریلی برگزار کرده و از شرکت ها و مناطق برتر در جشنواره تعالی که در اسفند ماه امسال با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیران ارشد صنعت ریلی تقدیر بعمل خواهد آمد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز