شما اینجا هستید
اخبار نواحی » از مدیران راه آهن جنوبشرق، خراسان، هرمزگان و شرق به عنوان مدیران برتر مناطق مرزی تقدیر بعمل آمد.

از مدیران راه آهن جنوبشرق، خراسان، هرمزگان و شرق به عنوان مدیران برتر مناطق مرزی تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جنوب شرق، طی مراسمی با حضور معاون بازرگانی و بهره برداری و معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آقایان ضیایی مهر، چنگانی، ماسوری و ارجونی، به عنوان چهار مدیر برتر مناطق مرزی در راستای حمل بارهای داخلی و ترانزیتی تقدیر شد.

در بخشی از این تقدیر نامه ها آمده است:

گشایش عرصه های نوین در بخش حمل و نقل ریلی بعنوان زیربنای توسعه پایدارهمواره با کوشش خستگی ناپذیر و تلاش های رادمردانی میسر خواهد شد که در این راه گام های پرصلابت برداشته، خدمات صادقانه مستمرشان سبب ساز رشد و بالندگی هرچه بیشتر تلاشگران این عرصه با رویکردی مطمئن، ایمن و روان بوده است.

لذا از حسن تدبیر و تلاش موفق جنابعالی در راستای حمل بارهای داخلی و ترانزیتی که موجب دستیابی به اهداف ارزشمند صنعت حمل و نقل ریلی برای نیل به اقتصاد پویا و توسعه پایدار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.

     امید است در پرتو الطاف ایزد منان همواره در راه خدمتگذاری به میهن اسلامی در جمع خانواده بزرگ راه آهن موفق و موید باشید.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز