شما اینجا هستید
اخبار عمومی » استان گلستان صاحب موزه راه آهن می شود

استان گلستان صاحب موزه راه آهن می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت:
با همکاری اداره کل راه آهن، موزه راه آهن در شهرستان بندرترکمن از توابع این استان راه اندازی می شود.

ابراهیم کریمی در نشستی به منظور حفظ، نگهداری و معرفی میراث صنعتی راه آهن و نقش آن در توسعه کشور در گرگان افزود: در راستای ظرفیت سنجی و شناسایی قابلیت ها، نیازسنجی و تهیه طرح و محتوای این پرونده، میراث فرهنگی ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع استانی در بودجه سال جاری اختصاص داده است.

وی اظهار کرد که به ثمر رسیدن این پروژه، نیازمند توجه و همکاری مسئولین کشوری، استانی و شهرستانی است و را اندازی آن زمینه ساز ارتقای گردشگری فرهنگی و پایدار در این منطقه خواهد بود.

محمدرضا قربانی مدیر کل راه آهن شمال شرق ۲ (گلستان) نیز آمادگی این مجموعه را جهت پیشبرد امور و راه اندازی با شتاب موزه راه آهن اعلام کرد.
همچنین مقرر شد کمیته ای مشترک موارد مربوط به راه اندازی موزه راه آهن بندرترکمن درغرب گلستان را پیگیری کند.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز