شما اینجا هستید
اخبار نواحی » استفاده از تجهیزات پیشرفته “پیش گرم” برای تخلیه سریعتر نفتکوره

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان، جلسه هماهنگی مدیران ستاد پخش فرآورده های نفتی کشور و منطقه هرمزگان با  حضور محمد رضا چنگانی مدیر کل راه آهن استان هرمزگان برگزار شد. در این نشست با توجه به تغییر فصل و دمای هوا و تاثیر آن بر تخلیه فرآورده نفتکوره برگزار شد؛ بر ضرورت هماهنگی برای افزایش تخلیه و بارگیری تاکید گردید. همچنین امکان سنجی استفاده از تجهیزات پیشرفته “پیش گرم” برای استفاده در استان هرمزگان بررسی شد و مقرر گردید در تعامل مدیر کل راه آهن استان با مقامات راه آهن کشوری موضوع مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

در پایان  توافقات قبلی  مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مسولین پخش فرآورده های نفتی کشور در حوزه جغرافیایی استان هرمزگان پیگیری شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز