شما اینجا هستید
اخبار عمومی » استفاده از ظرفیت های گردشگری در طراحی ایستگاه اندیمشک

در هشتمین نشست هم اندیشی ایستگاه ها مطرح شد:

استفاده از ظرفیت های گردشگری در طراحی ایستگاه اندیمشک

هشتمین نشست از سلسله جلسات “هم‌اندیشی ایستگاه ها” با بررسی طرح جامع ایستگاه راه آهن اندیمشک و محوریت استفاده از ظرفیت های ارتباطی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در این نشست ویژگی های مختلف شهر اندیمشک از منظر اجتماعی، فرهنگی،‌ جغرافیایی و تاریخی بررسی شد و با توجه به شاخص های توسعه حمل و نقل محور مورد بحث قرار گرفت.

همچنین اولویت بخشی به حرکت پیاده در دسترسی به ایستگاه و استفاده از ظرفیت های ایستگاه راه آهن برای اتصال بخش شرقی و غربی اندیمشک مورد توجه قرار گرفت و طرح احیای سوله تعمیراتی و کاربری آن به موزه راه آهن بررسی شد.

حاضران تاسیس موزه راه آهن در این شهر را موجب جذب گردشگر و توسعه گردشگری دانستند و تاکید کردند که ایجاد بندر خشک در این منطقه اثرات مطلوبی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی به دنبال خواهد داشت .
همچنین در این جلسه ایستگاه راه آهن سنت پانکراس لندن به عنوان یک نمونه از بکارگیری مفهوم تی او دی (TOD) مطرح شد.

بر این اساس مجاورت ایستگاه سنت پانکراس با ۱۴ ایستگاه مهم و اصلی لندن، دسترسی مستقیم از ۲۰۰ نقطه شهر از جمله ویژگی های منحصر به فرد این ایستگاه است.

در ادامه ارزیابی حاضران از توجه به فرهنگ و هنر در این ایستگاه حکایت از آن داشت که ایجاد فضاهای تفریحی، تجاری و فرهنگی در داخل و محدوده این ایستگاه نشان دهنده توجه به مفهوم TOD در توسعه ایستگاه است.
همچنین تمرکز بر معماری زیبا و تاریخی در این ایستگاه، حفظ و بازسازی ساختمان تاریخی آن از جمله مواردی بود که به عنوان عامل توسعه ریلی و تبدیل این ایستگاه به یک نقطه اصلی شهر مطرح شد.

در ادامه این جلسه آثار اجتماعی پس از بازآفرینی این ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که این آثار مسبب تبدیل شدن یک منطقه جرم خیز به یک محیط فرهنگی و گردشگری است.

گفتنی است ، در نشست بعدی طرح جامع و راهبردی ایستگاه راه‌آهن سمنان و نمونه‌های خارجی (ایستگاه راه آهن باکو و استانبول) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز