شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اشتغال دو هزار نفر طی چهار سال در مشاغل ریلی وزارت راه

وزارت راه و شهرسازی در بدو آغاز فعالیت خود در دولت یازدهماهتمام ویژه‌ای نسبت به حمل‌ونقل ریلی داشته است به‌طوری‌که با توجه به عقب‌افتادگی راه‌آهن نسبت به سایر مد‌های حمل‌ونقلی کشور، پس از انتصاب محسن پورسید‌آقایی از سوی عباس آخوندی به‌عنوان مدیرعامل شرکت راه‌‌آهن،فعالیت‌های ریلیبا سرعت قابل‌توجهی در دست اقدام قرار گرفت.شرکت راه‌آهن هم برای احقاق برنامه راهبردی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس یکی از رویکردهای اصلی این برنامه یعنی نظام‌های اختصاصی اجرای طرح‌های حمل‌ونقل، قریب ۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی مشاغل عملیاتی سیر و حرکت طی سال­های ۹۳ تاکنون (تحت پوشش شرکت­های پیمانکاری) جذب و به‌کارگرفته است.

همچنین در راستای افزایش بهره ­وری منابع در اختیار «دستورالعمل رفاهی بخش باری نواحی» را تدوین و قراردادهای مشاغل عملیاتی سیر و حرکت در سطح شبکه ریلی (کاهش تعداد قراردادها از ۱۹ قرارداد ناحیه‌ای به ۳ قرارداد تجمیعی) را تجمیع کرده‌ است. به‌علاوه اصلاح و بازنگری در آئین­نامه کیلومتراژ مأمورین قطارها و اصلاح و بازنگری در نظام انگیزشی کارکنان مؤثر در سیر و حرکت قطارها از دیگر اقدامات به شمار می‌رود.

در ادامه سرعت قطارهای مسافری از ۱۲۰ به حد اکثر ۱۴۰ و ۱۵۰ عمدتاً محور تهران- مشهد و قطارهای مسافری از ۱۱۰ به حد اقل ۱۲۰ عمدتاً محور تهران-مشهد افزایش یافت. همچنین برنامه­‌ریزی و زمان‌بندی حرکت قطارها (قطارهای باری و مسافری) و برنامه­‌ریزی مجدد و مدیریت اختلال در شبکه، مدیریت، برنامه‌ریزی، توزیع و تخصیص بهینه لکوموتیوها به قطارها، مدیریت، برنامه‌ریزی، توزیع و تخصیص بهینه واگن­ها و بال خصوص واگن­های خالی، مدیریت، برنامه‌ریزی و تخصیص مأمورین به‌ قطار،‌مدیریت و تحلیل عملکرد با برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی بار و میزان تن کیلومتر برای سال‌های آتی، راه‌اندازی سیستم جامع خدمه، تصویب تهیه پیوست ایمنی برای تمامی طرح‌ها و دستورالعمل فرآیند تحویل‌گیری پروژه‌های ساخت ریلی از دستگاه اجرایی به دستگاه بهره‌بردار حد فاصل ۹۲-۹۶ انجام شده است.

شایان ذکر است؛ شیوه‌­نامه هماهنگی، پدیدآوری و تحویل پروژه‌های ساخت ریلی که مصوب نشست ۱۲۹ شورای عالی فنی امور زیربنایی حمل‌ونقل است توسط مقام عالی وزارت ابلاغ و از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ اقدام و قابل‌اجرا گردیده است.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز