شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اصرار متروی تهران برای تحویل خط متروی کرج به استان البرز

به گزارش ریل نیوز به نقل از  ایسنا، محسن پورسیدآقایی در سومین جلسه حمل و نقل و ترافیک استان تهران که با موضوع توسعه خطوط ریلی و بررسی طرح جامع ریلی تهران برگزار شده بود، گفت: برای طرح جامع ریلی تهران مطالعات خوبی انجام شده و خروجی و نتیجه آن در اکثر محورها مورد بازدید قرار گرفته است. در حقیقت عملیاتی شدن این طرح مورد بررسی قرار گرفته و تصویب این طرح در دو گام مسئله خطوط مترو داخلی تهران و خطوط حومه‌ای متصل به مترو تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: خط تهران – کرج – که اگر آن را جزو خطوط تهران در نظر بگیریم – با ۱۱ خطی که پیش بینی شده است، همه مناطق از جمله منطقه ۲۲ و همه مراکز پایتخت که در حال حاضر دسترسی درستی به مترو ندارند را تحت پوشش قرار می‌دهد.

پورسیدآقایی ادامه داد: خطوط حومه‌ای منطقی دارند که در خصوص خط تهران – کرج این مسائل در نظر گرفته نشده و در حقیقت یک اشتباه بوده است. بی‌تردید اینکه فردی با یک خط مترو از کرج به تهران بیاید و بعد سوار یک خط متروی دیگر شود و ایستگاه به ایستگاه تا مقصد خود برود شیوه درستی نیست. در حقیقت در این شیوه کاهش زمان دسترسی افراد از کرج به مقصد خود محقق نشده و این موضوع مطلوبیت را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: باید این تجربه را درست کنیم که فردی که از گلشهر به تهران می‌آید مستقیم به مقصد خود دسترسی داشته باشد و تنها در چند محل دسترسی به سایر خطوط مترو برای وی فراهم شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه طراحی خطوط حومه‌ای با تهران نیست و محدودیتی در حوزه ساخت و طراحی و مدیریت با متروی تهران نیست،گفت: طبق قانون، طراحی، مدیریت و اجرای خطوط حومه‌ای بر عهده راه آهن جمهوری اسلامی ایران است. اگر در طرح جامع ریلی تهران این طرح ارائه شده به این دلیل است که مشاور راه آهن و مشاور متروی تهران یکی انتخاب شده تا این طرح به صورت یکپارچه برای خطوط تهران، خطوط حومه‌ای و نحوه اتصال آن‌ها به یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت این ارائه طرح مشترک شهرداری و وزارت راه و شهرسازی است. لذا تهران متولی شهرهای اطراف نیست.

وی تاکید کرد: مدت یک سال است که اصرار داریم وزارت راه و شهرسازی متروی کرج را تحویل بگیرد اما از این کار سر باز می‌زند. برای هشتگرد نیز رسما نوشته‌ایم که ما این خط را تعطیل نمی‌کنیم.

پورسیدآقایی در خصوص در نظر گرفتن مسائل محیط زیستی در طرح جامع ریلی تهران نیز گفت: این طرح به‌صورت کلان طراحی شده است و وارد فاز اجرا نمی‌شود. به شکلی که مثلا نمی‌دانیم خط‌ها باید در چه عمقی اجرایی شود. این موارد باید در فاز دوم مهندسی مورد بررسی قرار گیرد. در سطح کریدورها مسائل و مطالعات محیط زیستی انجام می‌شود. بی تردید در مطالعات مهندسی و برای ورود به اجرا باید مطالعات کامل شود و جزئیات محیط زیستی نیز در همین مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز