شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اصلاح ساختار ایمنی راه آهن

قائم مقام راه آهن، از اصلاح ساختار ایمنی راه آهن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، حسین عاشوری در جلسه بررسی ساختار ایمنی راه آهن که با حضور اعضای کمیسیون عالی سوانح راه آهن و تعدادی از خبرگان حوزه ریلی برگزار شد ، با اشاره به هدف گذاری صورت گرفته در خصوص افزایش سهم حمل بار و جابجایی مسافر راه آهن در برنامه ششم توسعه و هدفگذاری دستیابی به سهم ۳۰ درصدی بار و ۲۰ درصدی جابجای مسافر گفت : به منظور دستیابی به این اهداف نیاز به حرکت جهشتی در حوزه های مختلف زیربنایی ، بهره برداری ، تامین منابع مالی ، افزایش بهره وری و … می باشد .
وی افزود : همزمان با تلاش برای افزایش حمل بار و جابجایی مسافر ضروری است که نسبت به ارتقاء ایمنی راه آهن نیز اقدام گردد که در این خصوص مشاور اصلاح ساختار راه آهن پیشنهادهایی برای ساختار آتی ایمنی راه آهن ارائه داده که در مرحله نهایی کردن می باشد. از جمله موارد پیشنهادی در ساختار جدید تشکیل نهاد رگلاتوری و انتقال بخشی از وظایف مرتبط به ایمنی ریلی به خارج از راه آهن می باشد .
در ادامه این جلسه در خصوص وظایف مشترک ستاد ارتقاء ایمنی راه آهن با ستاد مدیریت بحران ریلی بحث و گفتگو شد و مقرر شد در خصوص ادغام این دو ستاد بررسی بیشتری صورت گیرد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز