شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اعزام قطار گردشگری تهران – رشت با حضور وزیر راه و مدیرعامل راه آهن

بمناسبت روز خبرنگار

اعزام قطار گردشگری تهران – رشت با وزیر راه و مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا 

قطار گردشگری خبرنگاران حوزه راه و شهرسازی لحظاتی پیش با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و سعید رسولی، معاون وزیر و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران عازم رشت شد.

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز