شما اینجا هستید
اخبار عمومی » اعلام نتایج آزمون رؤسای قطار مسافری شرکت حمل‌و‌نقل ریلی رجا

به گزارش ریل نیوز ، از مجموع افراد حاضر در فرآیند کانون ارزیابی ۲۵ نفر پذیرفته شده و ۷ نفر به عنوان افراد ذخیره تعیین شده اند.

ترتیب اسامی نفرات قبول شده به ترتیب حروف الفبا باشد.

ترتیب اسامی افراد ذخیره به ترتیب امتیاز نهایی می باشد.

در صورت انصراف هر کدام از افراد قبول شده نهایی، یک نفر از افراد ذخیره (به ترتیب امتیاز کسب شده)، جهت ادامه فرآیند دعوت خواهد شد.

از داوطلبان پذیرفته شده جهت تحویل مدارک و ادامه فرایند ارزیابی در نیمه اول ماه جاری دعوت به عمل خواهد آمد.

داوطلبان گرامی در صورت وجود هر گونه سؤال ضروری می توانند با شماره تلفن ۸۸۳۴۷۰۴۰ تماس حاصل نمایند.

اسامی افراد پذیرفته شده نهایی در فرآیند ارزیابی رؤسای قطار مسافری دوره ۱۴ (به ترتیب حرو الفبا)

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

۱

پوریا

آتش زر

۳۲۴۰۸۳۰۱۶۷

۲

سجاد

ابراهیم نژاد قدس

۸۳۶۴۱۴۷۵

۳

حافظ

ابراهیمی باغبانان

۱۵۳۳۹۴۴۶۰۱

۴

مهدی

اله رحیمی

۷۳۲۴۳۹۰۶

۵

سلمان

اندیک

۸۲۴۷۸۲۵۲

۶

مسعود

بابایی

۴۲۷۰۰۵۷۵۹۹

۷

محمد جواد

جامی قشرباطی

۹۳۴۳۷۸۲۱۵

۸

حامد

جعفریان

۱۱۸۹۹۳۲۲۷۱

۹

امین

جمالی

۲۲۸۰۵۴۸۱۳۵

۱۰

مهران

حدادی

۱۲۱۸۱۲۶۹

۱۱

ایوب

دلفان نسب

۱۹۳۰۸۴۶۲۵۸

۱۲

محمد حسین

رضوانپور

۷۸۵۰۵۵۳۴

۱۳

جواد

صادقی

۸۳۲۳۰۶۹۶

۱۴

مهدی

صادقی

۳۲۴۱۰۷۸۱۴۰

۱۵

مسعود

صفاری

۱۲۷۰۰۳۹۰۷۵

۱۶

فرشاد

عباسی کبودان

۱۳۸۲۷۰۸۴۴۰

۱۷

امیررضا

عبدی

۱۱۵۰۲۸۰۰

۱۸

دانیال

عسگری

۳۹۲۰۳۶۹۴۷۵

۱۹

محمد

کاکاوندی

۳۳۱۰۰۷۷۲۲۵

۲۰

احمد

کبیری

۱۵۵۰۷۴۶۱۱۱

۲۱

مهدی

گوهری

۷۴۳۵۴۴۶۹

۲۲

ناصر

محمودی فرد کاسین

۵۸۸۸۷۲۸۸

۲۳

حامد

معطری

۴۹۱۸۳۱۴۳۹

۲۴

محمود

منعم هریس

۱۳۷۹۲۸۶۵

۲۵

حسین

موحدی فر

۳۹۳۴۵۶۹۲۵۰

اسامی افراد ذخیره در فرآیند ارزیابی رؤسای قطار مسافری دوره ۱۴ (به ترتیب امتیاز نهایی )

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

۱

محمد

سردشتی

۷۰۵۴۲۳۸۴

۲

محمد

تیمورزاده آهنگر

۲۰۵۰۲۶۰۸۰۶

۳

نیما

محمدی

۲۱۶۲۶۵۰۰۹۶

۴

محمد حسین

کاظمی شورئی

۵۱۹۹۶۸۲۱۲

۵

عماد

مقدم حسینی

۴۱۲۰۱۳۱۹۰۴

۶

محمد

خسروی

۱۹۲۰۱۸۰۰۴۴

۷

سید سعید

ابراهیمی

۱۶۵۳۰۴۳۲۹۶

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز