شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افتتاح سینی دوار ایستگاه اندیمشک بدست وزیرارتباطات

طی مراسمی عصردوشنبه مورخ بیست وهشتم اسفندماه۹۶ باحضور دکترآذری جهرمی وزیر ارتباطات ، دکترحسنوند ریاست کمیسیون انرژی مجلس ونماینده مردم شهرستان اندیمشک ، دکترشریعتی استاندارخوزستان ومسئولین راه آهن زاگرس وشهرستان اندیمشک سینی دوارایستگاه راه آهن اندیمشک بدست دکترآذری جهرمی افتتاح گردید.
مهندس انصاری مدیرکل راه آهن زاگرس ضمن عرض خیرمقدم به جناب وزیروهیئت همراه وتشکر وقدردانی از حضور ایشان ویکایک مسئولین درراه آهن زاگرس به ارائه گزارشی درخصوص مشکلات ارتباطی وشبکه ای این اداره کل علی الخصوص دربلاکهای شمالی پرداخت واز ایشان درخصوص حل مشکلات ارتباطی ومخابراتی این اداره کل بمنظور خدمت رسانی بیشتر به ساکنین ایستگاهها وروستاهای این مناطق یاری طلبیدودرمورددستگاه سینی دوارایستگاه اندیمشک گفت:سینی دوار ایستگاه اندیمشک که وظیفه تغییرجبهه لکوموتیورا ایفا می نماید بدلیل قدمت هفتادساله وفرسودگی بیش ازحد،عملیات بازسازی آن که از پروژه های بسیارمهم وحیاتی راه آهن زاگرس می باشد درشهریورماه امسال با اعتباری بالغ بربیست میلیاردریال آغازگردیدوامروزپس ازگذشت شش ماه تلاش شبانه روزی دستگاه سینی جدیدباتکنولوژی روزو بهره وری بیشترآماده بهره برداری می باشد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز