شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افتتاح پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی

راه‌آهن فارس| جلسه افتتاح پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی با حضور مدیرکل ایمنی و نظارت برشبکه، مدیرکل راه‌آهن فارس و دیگر اعضای کمیته اجرایی این سیستم در راه‌آهن فارس برگزار شد.
خسرو رشیدی، مدیرکل ایمنی و نظارت برشبکه ضمن اشاره به این که سیستم فعلی ایمنی در راه‌آهن مبتنی بر رویکرد واکنشی است گفت: برای جلوگیری از حوادث باید دنبال راهکار و استفاده از سیستمی باشیم که شرایط حادثه خیز، شناسایی و مدیریت شوند و با اقدام به موقع از وقوع آنها جلوگیری کنیم.
وی بر شناسایی ریشه های خطا و ریسک تاکید و خاطرنشان کرد: فاز اول سیستم مدیریت ایمنی در سال ۹۴ به صورت آزمایشی در راه‌آهن آذربایجان معرفی و پیاده سازی شد و تا پایان سال ۹۶ نیز این طرح در ۷ منطقه راه آهن اجرایی شد.
مدیرکل ایمنی و نظارت بر شبکه برآموزش و فراگیری این سیستم تأکید کرد و گفت: آموزش به لایه های پایین تر برای شناسایی، مدیریت و ارزیابی ریسک، در پیاده سازی این سیستم بسیار موثر است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز