شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افتتاح پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی راه آهن ج.ا.ا در راه آهن خراسان

افتتاح پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی راه آهن ج.ا.ا در اداره کل راه آهن خراسان

به گزارش روابط عمومی راه آهن خراسان، پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی راه آهن ج.ا.ا با حضور مهندس رشیدی، مدیرکل ایمنی برشبکه و نظارت و مهندس بوذری معاون برنامه ریزی و تضمین ایمنی راه آهن ج.ا.ا، هیات همراه، مدیرکل راه آهن خراسان و جمعی از مدیران اداره کل راه آهن خراسان روز پنجشنبه، ششم اردیبهشت ماه سال جاری در اداره کل راه آهن خراسان افتتاح شد.
مدیرکل ایمنی بر شبکه و نظارت راه آهن ج.ا.ا با بیان اینکه راه آهن تنها وسیله‌ای است که در شرایط بحرانی نیز قابلیت تردد دارد، گفت:  ایمنی و نگهداری خط و ابنیه فنی، مهمترین اصل در سامانه حمل و نقل ریلی است و در هیچ شرایطی نباید این اصل نادیده گرفته شود.
مهندس رشیدی افزود: با توجه به تاکیدات مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا در خصوص ایمنی حمل و نقل ریلی و اهمیت در کاهش حوادث و شناسایی ریسکهای عملیاتی، استقرار سیستم مدیریت ایمنی در اداره کل راه آهن خراسان عملیاتی گردید.
وی اظهار داشت: هدف کلی این سیستم، شناسایی ریسکها و ارایه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آنها در راستای ایمن سازی حمل و نقل ریلی بوده و با توجه به تعدد قطارهای مسافری و باری از محور خراسان، حفظ و ارتقاء ایمنی سیر و حرکت یکی از نکات ضروری در راستای حفظ زیربناهای خطوط ریلی در این ناحیه است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز