شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افتتاح پروژه سیلوی گندم ایستگاه راه آهن سیوند

#ایرنا
/ افتتاح پروژه سیلوی گندم ایستگاه راه آهن سیوند /
ایرنا-شیراز-پروژه سیلوی گندم ایستگاه راه آهن سیوند فارس با حضور استاندار افتتاح شد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز