شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش ۶ درصدی جابجایی مسافران در منطقه یزد

افزایش ۶ درصدی جابجایی مسافران در منطقه یزد

راه آهن منطقه یزد با روزانه ۷ رام قطار مسافری و جابجایی و تردد بالغ بر ۳ هزارو ۲۶ نفر مسافر،طی مدت ۳۳۰ روز از سال۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،میزان ۶.۵ درصد رشدرا در جابجایی مسافران داشته است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن منطقه یزد، منهدس سید مصطفی داودی گفت: ازابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۹۹۸ هزار و۹۰۸ نفر مسافردر این منطقه جابجا شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۶.۵ درصد رشد یافته است.
مدیر کل راه آهن یزد تصریح کرد ، روزانه ۲۴رام قطارمسافری دراین اداره کل تردد دارند وبا جابجایی مسافران توسط ۱۷ رام عبوری و ۷ رام مبداـ مقصد ،درمسیر مبادی و مقاصد تهران، مشهد،بندرعباس، کرمان، اصفهان و زاهدان وبا ثبت ۵۷۵ میلیون و ۶۰ هزار نفر کیلومتر از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد رشد را به خود اختصاص داده است.
وی خاطر نشان کرد، با ثبت تعداد یک هزار و ۱۵۱ رام قطار مسافری طی مدت مذکور از مبدا یزد به اقصی نقاط کشور، ضریب اشغال قطار های مسافری با رشد ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸۲ درصد می باشد.
داودی گفت درراستای تکریم ارباب رجوع و مسافران نوروزی ، تاکنون ۵ جلسه با حضور اعضای ستاد نوروزی با هدف بررسی و تحلیل آمادگی منطقه یزد در ایام پیک نوروزی برگزار گردیده است و تصمیمات لازم در جهت فراهم نمودن شرایط استاندارد ایستگاه های مسافری در ایام مذکور اتخاذ و در مرحله اجرایی قرار گرفته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز