شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزايش 6 درصدي جابجايي مسافران در منطقه يزد

افزايش 6 درصدي جابجايي مسافران در منطقه يزد

راه آهن منطقه يزد با روزانه 7 رام قطار مسافري و جابجايي و تردد بالغ بر 3 هزارو 26 نفر مسافر،طي مدت 330 روز از سال97 نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،ميزان 6.5 درصد رشدرا در جابجايي مسافران داشته است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل راه آهن منطقه يزد، منهدس سید مصطفی داودی گفت: ازابتداي سال جاري تا پايان دي ماه، 998 هزار و908 نفر مسافردر اين منطقه جابجا شده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 6.5 درصد رشد يافته است.
مدیر کل راه آهن یزد تصریح کرد ، روزانه ۲۴رام قطارمسافري دراين اداره كل تردد دارند وبا جابجايي مسافران توسط ۱۷ رام عبوري و 7 رام مبداـ مقصد ،درمسير مبادي و مقاصد تهران، مشهد،بندرعباس، كرمان، اصفهان و زاهدان وبا ثبت 575 ميليون و 60 هزار نفر كيلومتر از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد رشد را به خود اختصاص داده است.
وی خاطر نشان کرد، با ثبت تعداد يك هزار و 151 رام قطار مسافري طي مدت مذكور از مبدا يزد به اقصي نقاط كشور، ضريب اشغال قطار هاي مسافري با رشد 3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 82 درصد مي باشد.
داودی گفت درراستاي تكريم ارباب رجوع و مسافران نوروزي ، تاكنون 5 جلسه با حضور اعضاي ستاد نوروزي با هدف بررسي و تحليل آمادگي منطقه يزد در ايام پيك نوروزي برگزار گرديده است و تصميمات لازم در جهت فراهم نمودن شرايط استاندارد ايستگاه هاي مسافري در ايام مذكور اتخاذ و در مرحله اجرايي قرار گرفته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز