شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش بارگیری (مبداء –مقصد ) اداره کل راه آهن شمالغرب

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از برنا ؛ خدائی  مدیر کل راه آهن منطقه شمالغرب – میزان افزایش تن کیلومتر بارخالص و ناخالص حمل شده راه آهن شمالغرب در سه ماهه سال ۱۳۹۹ (در مقایسه با مدت زمان مشابه سال  قبل) را ۶۹و۶۳ درصدوتن کیلومتر بارگیری (مبداء –مقصد )را ۲۲۲درصد اعلام نمود.

این مقام مسئول مقدارتن کیلومتر بار خالص حمل شده این اداره کل در۳ماهه اول سال جاری را ۷۶۱۱۴۷۵۸و تن کیلومتر بارناخالص حمل شده را ۱۵۳۱۸۵۴۲۰ و تن کیلومتر بارگیری(مبداء –مقصد ) را ۹۶۷۱۸۲۳۲عنوان داشت.

 

این ارقام درفروردین،اردیبهشت و خردادماه سال۱۳۹۸ به مقدار ۴۵۱۰۵۲۹۵(تن کیلومتر بار خالص حمل شده)،۹۴۱۳۳۲۲۰(تن کیلومتربارناخالص حمل شده )و۳۰۰۰۸۷۵۴تن کیلومتر بارگیری(مبداء –مقصد )بود.

نامبرده در پایان اقلام تن کیلومتر بار خالص حمل شده و تن کیلومتر بارگیری(مبداء –مقصد )راه آهن شمالغرب را در زمینه های :کنسانتره سنگ آهن ، غلات و نهادهای دامی ، خاک سنگ روی و شمش روی و آهن ، گندله ، خمیر کاغذ ، گوگرد و … برشمرد.

 

 

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز