شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش سهم حمل و نقل ریلی وظیفه ملی هر کشور برای اقتصاد خود است. 

افزایش سهم حمل و نقل ریلی وظیفه ملی هر کشور برای اقتصاد خود است. 

محمدزاده مدیرعامل راه‌آهن در یازدهمین کنفرانس بین المللی سازمان همکاری راه آهن ها به تشریح وضعیت بازرگانی ایران و حجم عملیات حمل و نقل و ترانزیت پرداخت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز