شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش ظرفیت ریلی با تغییر نگرش در توسعه

مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیر بنایی تاکید کرد :

افزایش ظرفیت ریلی با تغییر نگرش در توسعه

تغییر نگرش در توسعه حمل و نقل ریلی موجب افزایش ظرفیت مسافری ریلی خواهد شد .
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، وحید علی قارداشی مدیر کل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیر بنایی در همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه حمل و نقل ریلی با اشاره به تجربه های توسعه خدمات ایستگاهی در کشورهای پیشرفته دنیا گفت: در این زمینه ۳۰ ایستگاه اصلی انتخاب شده است .
وی با بیان اینکه یکی از بهترین محرک ها برای طرح جامع ایستگاه ها تغییراتی قابل مشاهده در ایستگاه است افزود: توسعه شهری ، بازآفرینی فضاهای پیرامونی ، فضای سبز و عدالت اجتماعی از جمله این محرک ها است که موجب توسعه و بهبود فضای ایستگاهی خواهد شد .
علی قارداشی ، مدیریت یک پارچه حمل و نقل را ضرورت شهرهای بزرگ دانست و اضافه کرد: این اقدام سبب می شود تا سیستمهای حمل و نقل درون شهری به راحتی در اختیار عموم قرار گیرد .
وی با اشاره اینکه تغییر نگرش در توسعه حمل و نقل ریلی موجب افزایش حمل و نقل مسافری خواهد شد گفت : با توجه به سیستم حمل و نقل همگانی می توانیم فضاها و کاربری های شهری را به طور متمرکز جانمایی کنیم .
وی جانمایی ایستگاه ها بر مبنای TOD را موجب استفاده از حمل و نقل همگانی ، دوچرخه و کاهش وابستگی به رانندگی دانست و اضافه کرد: در کشوری چون فرانسه، ایستگاه پاریس اولین و قدیمی ترین سازه تاریخی این شهر است و هوشمند سازی طراحی ایستگاه ها با استفاده از فضاهای زیر سطحی صورت گرفته است.
علی قارداشی بابیان اینکه در این ایستگاه ها علاوه بر قطارها، تعداد زیادی از خطوط مترو و اکسپرس اضافه شده است گفت : این ایستگاه به خطوط حومه ای نیز متصل است و گردش مالی در این ایستگاه در سال ۲۰۰۷ هزار و ۶۸۰ یورو بوده است .

وی این نوع سرمایه گذاری ها را ناشی از تغییر کاربری بر مبنای مالیات و توسعه دانست و گفت : در این روش بهره گیری از ارزش زمین افزایش یافته است

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز