شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افزایش چشمگیرمیزان بارگیری وتخلیه دراداره کل راه آهن زاگرس

مهندس انصاری مدیرکل راه آهن زاگرس از افزایش ۴۲ درصدی در زمینه بارگیری و۹۱درصدی تخلیه باردراداره کل راه آهن زاگرس درسال ۹۶نسبت به مشابه سال گذشته خبرداد.
مهندس انصاری با اعلام این خبرگفت:اداره کل راه آهن زاگرس یکی از نواحی نوزده گانه راه آهن سراسری کشور است که دارای ۱۶۷کیلومتر خط اصلی در مسیرسراسری شمال به جنوب و۵۸کیلومتر خط فرعی حدفاصل ایستگاه هفته تپه تا ایستگاه شوشتر می باشدو همچنین حوزه استحفاظی آن شامل یازده ایستگاه غیرتشکیلاتی ویک ایستگاه تشکیلاتی بنام اندیمشک ،بعنوان مرکز این اداره کل می باشد.
وی افزود:این اداره کل در سال۹۶ توانست در بخش بارگیری،تعداد۱۰۲۷۵واگن به وزن پانصدوشصت وچهارهزاروهفتصدوهفتادوشش تن بار بارگیری نمایدکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته۴۲درصدرشد و۱۵درصد بیشتر نسبت به برنامه پیش بینی شده در سال ۹۶افزایش داشته باشد که بیشترین کالای بارگیری شده در این مدت گندم،گازمایع،بالاست ،تراورس و کوپلاژ بوده است.
در بخش تخلیه بار نیز اداره کل راه آهن زاگرس در سال۹۶ توانست تعداد ۸۵۹۳ واگن با وزن چهارصدوهفتادودوهزاروصدوشصت وشش تن بار را در این اداره کل تخلیه نماید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۱درصدرشد و۵۳ درصد بیشتر نسبت به برنامه پیش بینی شده درسال۹۶ افزایش داشته است.
اداره کل راه آهن زاگرس در بخش بار حمل شده در سال۹۶ مجموعا ۸۷۱۲ رام قطار باری به وزن کل پانزده میلیون وهفتصدونودهزاروششصدوچهل وپنج تن و هشت میلیون ودویست وشصت ونه هزاروهشتصدونود تن بار خالص معادل یک میلیاردوسیصدوسی ویک میلیون وچهارصدوهفتادودوهزاروسیصد تن کیلومترناخالص و ششصدونودوهفت هزاروچهارصدوپنجاه هزاروهشتصدوپانزده تن کیلومترخالص بار جابجا نموده است.
مهندس انصاری خاطرنشان ساخت: در سال ۹۶ مجموعا ۱۱۰شبانه روز محورجنوب جهت بازسازی سه بلاک شمالی اداره کل راه آهن زاگرس (شهبازان الی تنگ۷)مسدود بوده که با این وجود، این اداره کل توانست با برنامه ریزی دقیق و تلا ش شبانه روزی یکایک کارکنان در ایام باقیمانده (۲۵۵ روز ) معادل سال قبل بار حمل نماید و جادارد از زحمات تمامی پرسنل زحتمکش و خدوم راه آهن زاگرس علی الخصوص سیروحرکت ، ناوگان ،خط ،بازرگانی و همه دست اندکارانی که با تلاش شبانه روزی توانستند به این مهم دست یابند تقدیر و تشکر نمایم.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز