شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش ۱۳۰۰ میلیارد تومانی حمل و نقل ریلی در بودجه سال ۹۹

به گزارش خبرنگار ریل نیوز٬بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.

منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ بیش از ۵۶۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۷۹ هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است.

منابع حاصل از صادرات نفت کمتر از ۴۷ تا ۴۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افت قابل توجهی را نشان می‌دهد. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه امسال حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود که البته با نرخ ارز متوسط ۶ هزار تومان و فرض صادرات حدود ۱٫۵ میلیون بشکه نفت محاسبه شده بود.

براساس تبصره یک لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود.

با این همه  بررسی های صورت گرفته ریل نیوز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که بودجه برآورد شده برای حمل و نقل ریلی افزایشی بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان نسبت به میزان اعتبار تصویب شده در سال جاری داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز