شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افزایش ۴۷ درصدی صادرات و ۲۸ درصدی تن کیلومتر

به گزارش ریل‌نیوز به نقل از جمله ، شاپور ارصلانی در تشریح عملکرد اداره کل راه آهن آذربایجان در در ۹ ماهه سال جاری به بهره‌برداری از مسیر تازه تأسیس میانه – بستان آباد، راه‌اندازی قطار بستان آباد–مشهد، راه اندازی قطار ارومیه–مشهد، راه‌اندازی قطار دانشجویی تبریز –جلفا (دانشگاه بین المللی) و راه‌اندازی قطار بین‌المللی تهران‌–‌تبریز‌– آنکارا (از مرز ریلی رازی) اشاره کرد و از جابجایی ۴۰۵۴۳۱ نفر مسافر با قطارهای حومه ای و ۲۰۷۰۴۲۶فر مسافر با قطار های سراسری در ۹ ماهه سال جاری در اداره کل راه آهن آذربایجان خبر داد.
ارصلانی به افزایش صادرات از طریق حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد و گفت: میزان صادرات کالا از طریق حمل‌و‌نقل ریلی در ۹ ماهه سال جاری ۸۴ هزار و ۹۷۹ تن است که نسبت به ۵۷ هزار و ۸۱۰ تن مدت مشابه سال قبل از افزایش ۴۷درصدی برخوردار است.
مدیرکل راه‌آهن آذربایجان از افزایش ۲۸درصدی تن کیلومتر مبداء- مقصد و ۵درصدی تن کیلومتر مرزی در حمل کالا در اداره کل راه‌آهن آذربایجان در همین مدت خبرداد و افزود: میزان کالای حمل شده بر اساس تن کیلومتر مبداء- مقصد در در ۹ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۸۵۶ تن کیلومتر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۹۸۰ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۳۴۲ تن کیلومتربوده ۲۸ در صد افزایش و تن کیلومتر مرزی بار حمل شده در همین مدت با جابجایی ۳۲۸ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۱۶۵ تن کیلومتر بار مرزی نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۳۱۲ میلیون و ۶۲ هزار و ۳۸۴ تن بوده است، ۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز