شما اینجا هستید
اخبار نواحی » افزایش ۸درصدی جابجایی مسافر درسه ماهه سال ۹۷ در اداره کل راه آهن هرمزگان

افزایش ۸درصدی جابجایی مسافر درسه ماهه سال ۹۷ در اداره کل راه آهن هرمزگان

جابجایی مسافران در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذسته ۸ درصد افزایش داشته است که این جابجایی بوسیله ۶۴۰ رام قطار بصورت رفت و برگشت به تعداد۲۵۹هزارو۱۹۸نفرمسافراز مبادی تهران،اصفهان و مشهد انجام گرفته است. همچنین تعداد ۳هزارو۸۴۰ خودرو در این مدت بوسیله واگنهای خودروبر حمل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷درصدافزایش رانشان میدهدضمنانفرکیلومترطی شده درهمین مدت ۲۵۰میلیون ۲۵۴هزارو۷۳۰نفرکیلومتربوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵درصدافزایش داشته است.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز