شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش ۸۲ و ۱۸۶ درصدی تناژ بارگیری و تن کیلومتر بارگیری شده و افزایش ۵۳ درصدی تناژ تخلیه شده اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب

افزایش ۸۲ و ۱۸۶ درصدی تناژ بارگیری و تن کیلومتر بارگیری شده و افزایش ۵۳ درصدی تناژ تخلیه شده اداره کل راه آهن منطقه شمالغرب

مهندس خدائی سرپرست راه آهن منطقه شمالغرب از افزایش ۸۲ درصدی تناژ بارگیری و ۱۸۶ درصدی تن کیلومتر بارگیری شده و ۵۳ درصدی تناژ تخلیه شده این اداره کل در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر دادند.

نامبرده تناژ بارگیری شده راه آهن شمالغرب در مدت زمان یاد شده را ۴۲۴۴۲۱ ، تن کیلومتر بارگیری شده را ۱۱۱۹۵۴۸۱۷ و تناژ تخلیه شده را ۳۷۸۰۷۰ بیان داشتند که در مقایسه با ۳ ماه اول سال گذشته دارای افزایش ۸۲ درصدی در زمینه تناژ بارگیری ، ۱۸۶ در صدی در زمینه تن کیلومتر بارگیری و ۵۳ درصدی در زمینه تناژ تخلیه شده می باشد. تناژ بارگیری شده اداره کل راه آهن شمالغرب در ۳ ماهه اول سال گذشته ۲۳۳۸۳۷ ، تن کیلومتر بارگیری شده ۳۹۱۷۷۲۷۸ و تناژ تخلیه ۲۴۷۰۶۰ بود.

اقلام بارگیری و تخلیه شده راه آهن شمالغرب شامل: مواد شوینده ، کانتینر، ذرت و دانه های روغنی ، خمیر کاغذ، خاک سنگ روی ، چوب و تخته ، سیمان پاکتی و کلینگر سیمان، گندم، لوازم خانگی، کاشی و همچنین محمولات اداری ریل و بالاست می باشد‌.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز