شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش ۸ درصدی جابجایی مسافر در نه ماهه سال ۹۷ اداره کل راه آهن هرمزگان

افزایش ۸ درصدی جابجایی مسافر در نه ماهه سال ۹۷ اداره کل راه آهن هرمزگان
به گزارش روابط عمومی حسن ماسوری مدیرکل راه آهن هرمزگان عملکرد این اداره کل را در بخش مسافری تشریح نمودند : جابجای مسافر در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذسته ۸ درصد افزایش داشته است که این جابجایی بوسیله ۲۴۰ رام قطار بصورت رفت و برگشت به تعداد ۸۴۸ هزارو ۷۱۵ نفر مسافر از مبادی تهران ،اصفهان ،یزد و مشهد انجام گرفته است. ضمنا نفر کیلومتر طی شده در این مدت ۸۲۱ میلیون و ۳۷۵هزار و ۸۵۵ بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش را نشان می دهد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز