شما اینجا هستید
اخبار عمومی » افزایش ۷ درصدی جابجایی مسافر و افزایش ۲۶ درصدی حمل بار در سال ۹۷

مدیرکل راه آهن کرمان خبر داد:
افزایش ۷ درصدی جابجایی مسافر و افزایش ۲۶ درصدی حمل بار در سال ۹۷

مدیرکل راه آهن کرمان از افزایش ۷ درصدی جابجایی مسافر و ۲۶ درصدی بارگیری این اداره کل در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن کرمان محمدرضا فیروزکوهی گفت: اداره کل راه آهن کرمان در سال ۹۷ با بارگیری یک میلیون ۳۸۹ هزارو۸۰۷ تن مواد معدنی و خودرو رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ را ثبت کرده است.

وی افزود: در بخش تخلیه بار نیز با تخلیه ۸۲۵ هزارو ۱۵۵ تن مواد معدنی و خودرو افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است.

وی ادامه داد: همچنین با ۴هزارو ۵۵۹ تن بار صادراتی رشد ۱۷۷۶ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته ایم.
مدیرکل راه آهن کرمان همچنین تصریح کرد: در سال۹۷ اداره کل راه آهن کرمان با ۳ رام قطار به صورت روزانه یک میلیون و ۱۲ هزارو ۹۰۳ نفر مسافر را جابه جا نموده است.

فیروزکوهی تصریح کرد: اداره کل راه آهن کرمان با اجرای ۳۶ کیلومتر خطوط آنتنی در آینده نزدیک در بخش بارگیری و تخلیه مواد معدنی رشد چندین برابر خواهد داشت.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز