شما اینجا هستید
اخبار نواحی » امکان سنجی اتصال شهرک صنعتی خلیج فارس به شبکه ریلی

اتصال شهرک صنعتی خلیج فارس به شبکه ریلی

در راستای افزایش ظرفیتهای ریلی و اتصال شهرکهای صنعتی به شبکه ریلی سراسری راه آهن نشست مشترکی بین مدیرکل راه آهن هرمزگان و مدیرکل شهرکهای صنعتی برگزار گردید.
در این نشست پورفخری مدیرکل راه آهن هرمزگان ضمن برشمردن مزایای حمل و نقل ریلی از جمله ایمنی و حمل ونقل سبز، آمادگی این اداره کل را جهت همکاری و اتصال شهرک های صنعتی بندرعباس به شبکه ریلی اعلام داشتند. مدیرکل شهرک های صنعتی نیز ضمن استقبال از این موضوع خواستار اتصال شهرک صنعتی خلیج فارس واقع در ۱۵کیلومتری غرب بندر شهید رجایی به شبکه ریلی شدند که مقررشد معاونین فنی و کارشناسان مربوطه طرفین با بررسیها و تحقیقات منطقه ای امکان سنجی نموده و نتیجه جهت پیگیری های بعدی اعلام گردد.

اخبار راه آهن ایران | ریل نیوز